Category
Publication
Author
Price Range
PRICE RANGE
Sort By :

Home   >   Educational   >   Secondary    >    Sanskrit Shabdadhatu Ratnawali
संस्कृत शब्दधातु रत्नावलिः
Author(s) :

Publisher(s) : Proficient Publishing House

Category(s)
:

Binding Type :Paper Back

Size :Pocket Size

Pages :192

Edition :2016
   0   Reviews  |  write a Review   |   Tell a friend
Price : 35.00 (Inclusive of all taxes) + FREE Shipping *

Availability :Out of stock

Quantity :  
  • Table of Contents
  • Description
  • Review

विभाग 1 - शब्द-धातु-रत्नावलिः

विभाग 2 - धातुरुपावलिः

हे पुस्तक मार्गदर्शक स्वरुपातील असून इ. आठवी ते इ. दहावी संस्कृत च्या नियमित अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करून लिहीण्यात आले आहे. संस्कृत भाषेतील नामे-सर्वनामे-क्रियापदे-धातुसाधिते इत्यादी विचारपूर्वक मांडणी या पुस्तकामध्ये केली आहे. संस्कृत भाषेच्या अभ्यासकांनाही हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरेल.

Our Firms : Narendra Prakashan | Proficient Press
© Proficient Publishing House. All rights reserved.